френски » немски

I . fournisseur (-euse) [fuʀnisœʀ, -øz] NOUN m, f

1. fournisseur (détaillant):

fournisseur (-euse)
Kaufmann m /-frau f
fournisseur (-euse)
Händler(in) m (f)

2. fournisseur (producteur):

fournisseur (-euse)
Anbieter(in) m (f)

4. fournisseur INFORM:

fournisseur (-euse)

II . fournisseur (-euse) [fuʀnisœʀ, -øz] APP

crédit-fournisseur <crédits-fournisseurs> [kʀedifuʀnisœʀ] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文