френски » немски

fontaine [fɔ͂tɛn] NOUN f

2. fontaine (source):

3. fontaine GASTR:

Mulde f

II . fontaine [fɔ͂tɛn]

cresson, cresson de fontaine m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文