френски » немски

Преводи за „charbon“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

charbon [ʃaʀbɔ͂] NOUN m

2. charbon PHARM:

3. charbon (fusain):

4. charbon MED:

5. charbon ELEC:

Kohle f

II . charbon [ʃaʀbɔ͂]

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文