Преводи за „düzeltmek“ в турски » немски речника (Отидете на немски » турски )

турски » немски

1. düzeltmek Kausativ zu düzelmek:

Вижте също: düzelmek

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文