немски » френски

Преводи за „ordinär“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

I . ordinär [ɔrdiˈnɛːɐ] ADJ

1. ordinär (vulgär):

2. ordinär (gewöhnlich):

simple antéposé

II . ordinär [ɔrdiˈnɛːɐ] ADV (gemein)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文