немски » френски

Преводи за „Kauz“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

Kauz <-es, Käuze> [kaʊts, Plː ˈkɔɪtsə] NOUN m

1. Kauz:

2. Kauz fam (Sonderling):

hurluberlu m fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文