немски » френски

Преводи за „Eisenbahnwesen“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

Eisenbahnwesen NOUN nt kein Pl.

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文