немски » турски

Преводи за „durcheinanderbringen“ в немски » турски речника (Отидете на турски » немски )

durcheinanderbringen VERB trans

1. durcheinanderbringen (in Unordnung bringen):

2. durcheinanderbringen (verwirren):

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文