немски » полски

Преводи за „Ultimatum“ в немски » полски речника (Отидете на полски » немски )

Ultima̱tum <‑s, ‑s [o. Ultimaten]> [ʊlti​ˈmaːtʊm] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文