немски » полски

Sta̱a̱t1 <‑[e]s, ‑en> [ʃtaːt] NOUN m

2. Staat (Teil eines Bundesstaat):

stan m

3. Staat ZOOL:

rój m

Sta̱a̱t2 <‑[e]s, kein Pl. > [ʃtaːt] NOUN m

EG-Sta̱a̱t <‑[e]s, ‑en> NOUN m

NS-Staat <‑[e]s, ‑en> NOUN m

Ạrbeiter-und-Bauern-Staat <‑[e]s, kein Pl. > NOUN m HIST

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文