немски » полски

Преводи за „Schwert“ в немски » полски речника (Отидете на полски » немски )

Schwe̱rt <‑[e]s, ‑er> [ʃveːɐ̯t] NOUN nt

Schwert a. NAUT (Waffe):

miecz m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文