немски » полски

Преводи за „Gerede“ в немски » полски речника (Отидете на полски » немски )

Gere̱de <‑s, kein Pl. > [gə​ˈreːdə] NOUN nt

2. Gerede fam (leeres Gerede):

gadanina f fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文