en в PONS речника

Преводи за en в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Zypr(i)er(in) <-s, -; -, -nen> ['t͜syːpr(i)ɐ] СЪЩ m(f), Zypriot (in) [t͜sypri'oːt] <-en, -en; -, -nen> СЪЩ m(f)

Преводи за en в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

en Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文