Grenze в PONS речника

Преводи за Grenze в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Grenze fig
an der Grenze a. fig

Преводи за Grenze в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Grenze Примери от PONS речника (редакционно проверени)

grenzen an +akk a. fig
an der Grenze a. fig

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文