-валентен в PONS речника

Преводи за -валентен в bg»Немски речника

-валѐнт|ен втора съставна част

Индивидуални преводни двойки

-валентен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文