трупове в PONS речника

Преводи за трупове в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

труп1 <трупъ̀т, тру̀пове, бр: тру̀па > СЪЩ м

труп2 <трупъ̀т, тру̀пи> СЪЩ м (на дърво)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за трупове в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

трупове Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文