труд в PONS речника

Преводи за труд в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

труд <трудъ̀т, тру̀дове, бр: труда̀ > СЪЩ м

1. труд само ед (работа):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за труд в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

труд Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文