способностите в PONS речника

Преводи за способностите в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

спосо̀бност <-та̀, -и> СЪЩ ж и ЮР, ИКОН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за способностите в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

способностите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文