следобед в PONS речника

Преводи за следобед в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.следо̀бед <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за следобед в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

следобед Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文