сема в PONS речника

Преводи за сема в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

сѐм|а <-ата, -и> СЪЩ ж ЛИНГ

Вижте също: семѐйство

семѐйств|о <-а> СЪЩ ср и БИОЛ, ЛИНГ

Индивидуални преводни двойки
Eier nt pl

Преводи за сема в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

сема Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文