секси в PONS речника

Преводи за секси в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

секс <сѐксът> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за секси в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

секси Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文