сезон в PONS речника

Преводи за сезон в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

сезо̀н <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Преводи за сезон в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

сезон Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文