себестойност в PONS речника

Преводи за себестойност в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

себесто̀йност <-та̀, -и> СЪЩ ж ТЪРГ, ФИН

Преводи за себестойност в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

себестойност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文