свърша в PONS речника

Преводи за свърша в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за свърша в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

свърша Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文