свирка в PONS речника

Преводи за свирка в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

свѝрк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за свирка в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

свирка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文