свиня в PONS речника

Преводи за свиня в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

свин|я̀ <-я̀та, -ѐ> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за свиня в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

свиня Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文