светна в PONS речника

Преводи за светна в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

светна → светвам

Вижте също: свѐтвам

I.свѐтвам нсв, свѐтна св VERB нпрх (започвам да светя)

II.свѐтвам нсв, свѐтна св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за светна в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

светна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文