превозвача в PONS речника

Преводи за превозвача в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

превозва̀ч <-ът, -и> СЪЩ м

Преводи за превозвача в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

превозвача Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文