полагам в PONS речника

Преводи за полагам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

пола̀гам се нсв VERB нпрх

пола̀гам нсв, поло̀жа св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за полагам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

полагам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文