подаване в PONS речника

Преводи за подаване в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

пода̀ван|е <-ия> СЪЩ ср

2. подаване само ед ЮР, ИКОН:

Преводи за подаване в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

подаване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文