побера в PONS речника

Преводи за побера в bg»Немски речника

побера → побирам

Вижте също: побѝрам

I.побѝрам нсв, побера̀ св VERB прх

II.побѝрам нсв, побера̀ св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

побера Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文