планина в PONS речника

Преводи за планина в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

планин|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Ста̀ра планина̀ ГЕОГР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за планина в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

планина Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文