печен в PONS речника

Преводи за печен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

пѐчен (-а) <-и> ПРИЛ

Преводи за печен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

печен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文