пета в PONS речника

Преводи за пета в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

пѐт|а <-ата, -и> СЪЩ ж

пет|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж (на крак, обувка, чорап)

Вижте също: три

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пета в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

пета Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文