очерк в PONS речника

Преводи за очерк в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

о̀чер|к <-кът, -ци, бр: -ка > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за очерк в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

очерк Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文