осъдено в PONS речника

Преводи за осъдено в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Преводи за осъдено в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

осъдено Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文