облегна в PONS речника

Преводи за облегна в bg»Немски речника

облегна → облягам

Вижте също: обля̀гам

I.обля̀гам нсв, облѐгна св VERB прх

II.обля̀гам нсв, облѐгна св VERB рефл облягам се

Индивидуални преводни двойки

облегна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文