нося в PONS речника

Преводи за нося в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

1. нося прен (предмет, облекло, име):

II.но̀ся нсв VERB (н)прх (понасям, издържам)

III.но̀ся нсв VERB рефл нося се

нос <носъ̀т, носовѐ, бр: но̀са > СЪЩ м

1. нос АНАТ:

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нося в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

нося Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文