лигава в PONS речника

Преводи за лигава в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лигава в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

лигава Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文