къса в PONS речника

Преводи за къса в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

къс1 <къ̀сът, къ̀сове, бр: къ̀са > СЪЩ м

къс2 (къ̀са) <къ̀си> къ̀со ПРИЛ

1. къс (⇔ дълъг):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за къса в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

къса Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文