Преводи за „задължавам“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

I . задължа̀вам нсв, задължа̀ св VERB прх и прен (принуждавам, заставям)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文