Преводи за „завъртам“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

I . завъ̀ртам нсв, завъртя̀ св VERB прх

1. завъртам (започвам да въртя):

II . завъ̀ртам нсв, завъртя̀ св VERB рефл завъртам се

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文