дълги в PONS речника

Преводи за дълги в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

дълг <дългъ̀т, дъ̀лгове, бр: дъ̀лга > СЪЩ м

1. дълг и ФИН, ЮР:

2. дълг само ед (задължение):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дълги в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

дълги Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Abblend-/Fernlichtscheinwerfer m pl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文