Преводи за девятка в bg»Немски речника

девя̀тк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

девятка → деветка

Вижте също: девѐтка

девѐтк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文