двустранен в PONS речника

Преводи за двустранен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

двустра̀н|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

3. двустранен ЮР, ФИН (засягащ две страни):

Преводи за двустранен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

двустранен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文