Преводи за „двойкаджийка“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

дво̀йкаджи|я <-ята, -и> СЪЩ м, дво̀йкаджийк|а <-ата, -и> СЪЩ ж разг

двойкаджия → двойкар

Вижте също: двойка̀р

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文