дванайсетгодишен в PONS речника

дванайсетгодишен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

zwölfjähriger Lausejunge nordd [o. Lausbub(e)] südd

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文