глаголи в PONS речника

Преводи за глаголи в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

глаго̀л <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м ЛИНГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за глаголи в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

глаголи Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文