главоболя в PONS речника

Преводи за главоболя в bg»Немски речника

I.главоболя̀ нсв VERB прх

II.главоболя̀ нсв VERB рефл

главобо̀л <-ът> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

главоболя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文