география в PONS речника

Преводи за география в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

геогра̀фия <-та> СЪЩ ж без мн

геогра̀ф (географка) <-ът, -и> СЪЩ м (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за география в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

география Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文